str. główna i mapa serwisu

Charset ISO-8859-16 i jego porównanie z ISO-8859-15, ISO-8859-2, Windows-1252 i Windows-1250

Charset ISO-8859-16 jest ostatnim z rodziny 8-bitowych charsetów rodziny ISO-8859, wprowadzonym do użytku w 2001 roku. Oparty został na ISO-8859-15, w którym na wybranych pozycjach zastąpiono znaki używane w językach zachodnioeuropejskich znakami używanymi w językach Środkowej Europy. Zestaw użytych znaków nie daje się mapować w żaden inny charset 8-bitowy — gdy zajdzie konieczność konfiguracji jakiegoś programu używajacego wyłącznie stron kodowych i nie obsługującego ISO-8859-16, bardzo dużą ilość znaków (ok. 35-40 na 96, w zależności od wybranego charsetu docelowego) trzeba przedstawić w sposób symboliczny.

Z uwagi na to, że kodowanie to w przeciwieństwie do innych kodowań nie jest zgodne z żadnym kodowaniem Windows, tym razem tabelka pokazuje tylko charset ISO-8859-16 z zaznaczeniem, do jakiego innego kodowania można mapować każdy znak.

Legenda:

ISO-8859-16:

Pozycje 0x80÷0x9F zajmują znaki kontrolne (niepokazane).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
A0   Ą ą Ł Š § š © Ș « Ź ­ ź Ż
B0 ° ± Č ł Ž · ž č ș » Œ œ Ÿ ż
C0 À Á Â Ă Ä Ć Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
D0 Đ Ń Ò Ó Ô Ő Ö Ś Ű Ù Ú Û Ü Ę Ț ß
E0 à á â ă ä ć æ ç è é ê ë ì í î ï
F0 đ ń ò ó ô ő ö ś ű ù ú û ü ę ț ÿ

licznik