Str. główna i mapa serwisu
English
 

Małe litery: ą ć ę ł ń ó ś ź ż

Wielkie litery: Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż

Znaki przestankowe: » « [nbsp] [shy]

Znaki specjalne: £ ¢ ° § ¹ ² ³ ® © ± × ÷ µ

Litery zagraniczne (używane m.in. w słowach i wyrażeniach zapożyczonych)

Wielkie: Ä Ö Ü À É Ê

Małe ä ö ü ß à é ê

W pole edycyjne można wpisywać dowolne znaki klikając na powyższą klawiaturę wirtualną, a także z klawiatury lub wklejając np. z tablicy znaków. Pole edycyjne pozwala również na wstawianie znaków końca linii (Enter). Po napisaniu tekstu można go zaznaczyć, skopiować i wkleić. W dymku nad każdym wirtualnym klawiszem pokazuje się symbol lub krótki opis znaku używający wyłącznie alfabetu łacińskiego. [nbsp] to spacja niełamiąca, a [shy] – dywiz warunkowy (wstawiany między sylabami długich słów, w danym miejscu słowo może zostać podzielone i przeniesione do następnej linii, jeżeli tak wynika z układu tekstu na stronie). W HTML oba te znaki są często wstawiane jako encje, by łatwiej było je odróżnić od zwykłej spacji i zwykłego dywizu.

Uwaga: żadne ze znaków przestankowych poza spacją niełamiącą i dywizem warunkowym ani żadne ze znaków specjalnych poza znakiem stopnia, paragrafu, mnożenia i dzielenia, a także litery à ani ê nie mogą zostać zakodowane w ISO-8859-2; znaki istniejące w ISO-8859-2 są oznaczone jaśniejszym odcieniem, a nieistniejące – ciemniejszym. W kodowaniu Windows-1250 można dodatkowo zakodować wszystkie pozostałe znaki przestankowe, a spośród znaków specjalnych nie można zakodować tylko znaku funta, centa ani cyfr w górnym indeksie. W niektórych przeglądarkach i edytorach dywiz warunkowy może się nie pokazać, jeżeli akurat w danym miejscu nie ma potrzeby przełamania słowa.

Więcej metod wpisywania znaków nieobecnych na klawiaturze link prowadzi do podstrony

Działanie skryptu sprawdzone na następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych:

licznik