Str. główna > Mazovia w konsoli Windows

Mazovia w konsoli Windows

Microsoft nigdy nie uznał istnienia kodowania Mazovia i żadna z wersji tego systemu operacyjnego nie obsługiwała ani nie obsługuje tego kodowania. Możliwe jest wzbogacenie systemu o to kodowanie:

  1. do katalogu system (winnt\system32 albo windows\system32) należy wrzucić plik c_790.nls,
  2. w rejestrze do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage dodać ciąg (typ REG_SZ) o nazwie 790 i wartości c_790.nls,
  3. we właściwościach konsoli wybrać używanie czcionki TrueType (domyślnie używana jest czcionka rastrowa, która może nie działać poprawnie).

Po dokonaniu ww. czynności wpisanie w konsoli polecenia CHCP 790 spowoduje, że konsola będzie obsługiwała kodowanie Mazovia. Polecenie to też można wpisać w pliku wsadowym uruchamiającym program DOS lub konsolowy.

Rozwiązania przetestowane na systemach Windows 2000 SP4 English i XP SP3 32-bit English.