Str. główna i mapa serwisu, strona aktualnej wersji programu

Taki znaczek: link do str. zewnętrznej przy odsyłaczu oznacza, że odsyłacz prowadzi do strony zewnętrznej.
A taki znaczek: link prowadzi do podstrony – że odsyłacz prowadzi do innej strony w tym serwisie.

Dostosowanie programu MIME-Proxy 1.4x do prawidłowej obsługi polskich liter

Strona ta traktuje o starej wersji programu (która jednakże wciąż jest dostępna na stronie www autora).

1. Instalacja i konfiguracja

Sam program w wersji 1.4.c.4, skonfigurowany do obsługi ISO-8859-2 dla potrzeb XNews i innych programów pocztowych i czytników news pozbawionych obsługi MIME, można było ściągnąć z polskiej strony MIME-Proxy link do str. zewnętrznej, która została usunięta na przełomie 2005/2006 (odsyłacz prowadzi do kopii w serwisie Web Archive).

1.1. Współpraca MIME-Proxy z XNews i innymi programami nie obsługującymi MIME

MIME-Proxy w wersji 1.x sam z siebie obsługuje US-ASCII i unikod (tylko w transformacji UTF-8), obsługa charsetów 8-bitowych uzależniona jest od obecności tablic przekodowań (w formacie zgodnym z formatem stosowanym przez Konsorcjum Unicode  link do str. zewnętrznej) i wpisania ich w odpowiednim miejscu pliku mproxy.ini. MIME-Proxy wówczas potrafi przekodować wszystkie możliwe znaki zawarte w tak kodowanych postach do charsetu docelowego. Konfiguracja pakietu MIME-Proxy dostępnego na wyżej wymienionej stronie pozwala na odczyt postów kodowanych w ISO-8859-2 i w UTF-8 (w przypadku tylko tych znaków, które istnieją w Windows-1250). Sporadycznie w polskim usenecie pojawiają się posty kodowane w ISO-8859-16 i ISO-8859-13, teoretycznie jest też możliwość spotkania postu kodowanego Windows-1257 (wszystkie te charsety zawierają komplet polskich liter), dlatego dla własnej wygody zalecałbym dodanie tych charsetów. Należy ściągnąć trzy tablice przekodowań i zapisać je w katalogu MIME-Proxy: 8859-13.TXT link do str. zewnętrznej, 8859-16.TXT link do str. zewnętrznej, CP1257.TXT link do str. zewnętrznej, a następnie w pliku mproxy.ini w sekcji [charsets] zrobić odpowiednie wpisy. W całości będzie to wyglądało tak:

Dodatkowe tablice przekodowań można ściagnąć z katalogu tablic przekodowań link do str. zewnętrznej. Należy je następnie wpisać w plik mproxy.ini analogicznie do powyższych wpisów.

Należy wziać pod uwagę, że MIME-Proxy w wersji ze wspomnianej polskiej strony nie jest skonfigurowany, by umożliwiać wysyłanie w unikodzie (znaków, które istnieją w Windows-1250, ale nie istnieją w ISO-8859-2, np. „cudzysłowów”, symbolu €uro czy ©opyrightu). Można to zmienić edytując linię charsets = tak, by wyglądała:

1.2. Współpraca MIME-Proxy z programami z obsługą unikodu nie obsługującymi wybranych kodowań MIME

W pliku mproxy.ini należy znaleźć linię client_decoding_charset = , usunąć w miarę potrzeby z jej początku średnik, a następnie zmienić wpis na utf-8:

Druga zmiana to ustalenie listy charsetów, na jakie MIME-Proxy ma próbować przekodować wysyłane listy, dokonuje się tego przez edycję linii charsets =, która na przykład będzie wyglądała tak:

Ostatnia potrzebna zmiana to ustawienie, by listy czytane miały poprawnie zakodowane nagłówki, dla uzyskania tego należy zmienić zawartość linii incoming_encoded_word = na 1:

Należy również pamiętać o dodaniu tablic przekodowań dla charsetów, które mogą być użyte w czytanych lub wysyłanych listach.

1.2.1. Specjalne aspekty współpracy MIME-Proxy z programami z obsługą unikodu nie obsługującymi wybranych kodowań MIME w środowisku wielojęzycznym

Konfiguruje się identyczne, jak bieżąca wersja – patrz p. 2.3.1.

2. Problemy

1. W przypadku, gdy w treści wysyłanego listu będą znaki, których nie można wysłać w żadnym dopuszczonym kodowaniu, MIME-Proxy nie przyjmie takiego listu i zwróci błąd, że nie może zakodować artykułu.

2. MIME-Proxy zawsze traktuje kodowanie wysyłanych listów zgodnie ze swoimi ustawieniami. Nawet gdy w nagłówku wysyłanego listu jest obecna poprawna deklaracja użytego charsetu, program ją ignoruje.

3. W opcjach konfiguracyjnych można zdefiniować własne przyporządkowania znaków dla celów transliteracji (co może pozwolić na ograniczone rozszerzenie funkcjonalności programu), ale wyłącznie jako 1:1, czyli na przykład nie można skonfigurować konwersji € na EUR, bo są to trzy znaki.

4. MIME-Proxy rozpoznaje i przekodowuje tylko standardowe nagłówki Nadawca, Temat i Organizacja. Pozostałe nagłówki (te dodawane przez niektórych) są traktowane jak treść i nie są kodowane przy wysyłce mimo że zawierają znaki 8-bitowe, poprawnie zakodowane są odkodowywane do postaci 8-bitowej, tak samo przy odbiorze prawidłowo zakodowane nagłówki inne niż wymienione 3 standardowe są odkodowywane do postaci 8-bitowej.

5. MIME-Proxy również przekodowuje nazwy załączników. Nazwy załączników zakodowane zgodnie z RFC 2047 link do str. zewnętrznej są przekodowane do postaci raw. MIME-Proxy nie rozumie kodowania RFC 2231 link do str. zewnętrznej i nie pozwala wysłać listu z takim załącznikiem.

3. Odsyłacze

Rozwiązania przetestowane na progrie MIME-Proxy w wersji 1.4.c.4 we współpracy z programami XNews, Xananews 1.17.6.6, MPGravity 2.70b (build 2067), Outlook Express 6 SP1, Thunderbird 1.0.7 i 1.5 oraz Opera M2 8.5 pod Windows 2000 SP4 English.

licznik