logo

Porady i sztuczki dla posiadaczy przeglądarek Netscape® Navigator dla Windows 9x

logo

Informacje ogólne

W poniższym tekście terminy ,,Nawigator'' i ,,Communicator'' są używane wymiennie i, o ile nie zaznaczono inaczej, tyczą się obu wersji (czyli zarówno Nawigatora solo, jak i przeglądarki będącej częścią Communicatora). Jedyna różnica jest w uruchomieniu współpracy z zewnętrznym programem pocztowym.

Większosć opisanych procedur wiąże się z edycją pliku prefs.js znajdującego się w katalogu ...\Netscape\Navigator\Users\{username}\ . Przed przystąpieniem do edycji tego pliku należy koniecznie zamknąć wszystkie okna Nawigatora (w przeciwnym razie wprowadzone zmiany mogą zostać skasowane przez Nawigatora, albo Nawigator padnie). Edycji dokonuje się w edytorze tekstowym (windziany Notatnik albo jego ulepszone wersje są najlepsze). Przed przystąpieniem do edycji zalecam zrobienie kopii tego pliku, gdyż pomyłki mogą skończyć się koniecznością reinstalacji i powtórnej konfiguracji programu. UWAGA: Netscape oficjalnie nie wspiera ręcznej edycji pliku prefs.js przez użytkownika, i wszystkie zmiany w nim są robione na wyłączne ryzyko użytkownika.

Jak modyfikować plik prefs.js (przeczytaj, zanim narobisz sobie kłopotów):

Jak już wspomniałem, przed przystąpieniem do edycji pliku prefs.jszamknij wszystkie okna Nawigatora (CTRL+Q jest wygodnym skrótem klawiszowym), zrób jego kopię (świetnie działa kliknięcie prawym klawiszem myszy na tym pliku, przesunięcie go kawałek i wybranie z menu kontekstowego ,,Kopiuj''), po czym otwórz oryginał w edytorze tekstowym (Notatnik). Aby dodać nową linię po prostu wpisz ją w nowym wierszu; niektóre zmiany wymagają zmiany wartości w istniejącej już linii (za znakiem równości, wzięta w górne cudzysłowy ASCII). Pamiętaj, żeby uważać na DUŻE i małe litery (to jest istotne dla programu) i nie robić literówek - gdyż program może skasować cały plik prefs.js, jeżeli uzna, że jest on bezużyteczny! Należy pamiętać o nawiasach, przecinkach, średnikach i cudzysłowach. Również weź pod uwagę, że Nawigator może skasować pewne linie, gdy wskazują one ustawienia domyślne programu - jest to normalne i nie ma powodu do paniki.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisz plik i otwórz Communicator, by przetestować nowe ustawienia. W przypadku posiadania większej ilości profili zmiany należy wprowadzać osobno w każdym z plików prefs.js znajdującym się w katalogu profilu każdego użytkownika.

Procedury tu opisane pochodzą z Nieoficjalnej Strony FAQ Nawigatora/Communicatora, UFAQ, moich własnych eksperymentów i różnych innych stron w internecie. Procedury te zostały przeze mnie przetestowane (z wyjątkiem tych, przy których napisałem, że nie testowałem), ale nie daję na nie żadnej gwarancji - wszystkie zmiany wprowadzasz na swoje własne ryzyko.

Jak skonfigurować Nawigator do współpracy z programem pocztowym?

Wstęp

W wersjach 4.03 i wyżej Nawigatora istnieje możliwość wywołania zewnętrznego programu pocztowego zgodnego z MAPI (Eudora, Outlook, Pegasus Mail i innych działających z protokołem Simple MAPI. Navigator używa jedynie poleceń należących do protokołu Simple MAPI. Rozwiązanie to zostało przetestowane z klientem Microsoft Exchange 5.0 i Pegasusem 3.11, ale nie zostało przetestowane z żadnymi nowszymi wersjami i mogą występować problemy z kompatybilnością.

Ta procedura działa (wg. Netscape) wyłącznie z solowym Nawigatorem. W przypadku Communicatora niezbędne jest umieszczenie pliku navmapi32.dll w katalogu ...\Communicator\Program (rozwiązanie pochodzi z grupy dyskusyjnej dla użytkowników Pegasus Mail). Po wprowadzeniu tych zmian Communicator przestanie używać swojego zintegrowanego klienta pocztowego.

Uruchomienie obsługi zewnętrznego programu pocztowego

Aby uruchomić obsługę zewnętrznego klienta poczty należy dokonać edycji pliku konfiguracyjnego Netscape Navigatora, prefs.js. Plik ten jest domyślnie umieszczony w katalogu C:\Program Files\Netscape\Users\Default\prefs.js.

W tym pliku dodaje się następujące cztery polecenia. Pierwsze polecenie ustawia wartość logiczną opcji używania zewnętrznego klienta poczty elektronicznej na True; drugie polecenie wybiera użycie pliku MAPI DLL; trzecie i czwarte zawierają informacje o serwerze pocztowym. Otwórz plik prefs.js w edytorze tekstowym (np. Notatnik świetnie się do tego nadaje) i wstaw poniższe linie na końcu pliku:

user_pref("mail.use_altmail", true);
user_pref("mail.altmail_dll", "navmapi32.dll");
user_pref("network.host.pop_server", "NAZWA_TWOJEGO_SERWERA_POP3");
user_pref("network.host.smtp_server", "NAZWA_TWOJEGO_SERWERA_SMTP");

Uwaga:Pamiętaj, aby zastąpić NAZWA_TWOJEGO_SERWERA_POP3 rzeczywistą nazwą serwera POP, a NAZWA_TWOJEGO_SERWERA_SMTP rzeczywistą nazwą serwera SMTP, przez które wysyłasz i odbierasz swoją pocztę. Zwróć uwagę również na to, że aby wszystko działało jak należy, dany program pocztowy musi być skonfigurowany jako domyślny program pocztowy dla protokołu MAPI.

Nawigator w wersji 4.03 i wyższej zawiera w swoim pakiecie instalacyjnym plik navmapi32.dll. Ten plik umożliwia użycie zewnętrznego klienta poczty takiego, jak np. Eudora, Outlook itp. Domyślnie plik ten znajduje się w katalogu C:\Program Files\Netscape\Program\navmapi32.dll. Istnieje możliwość samodzielnego napisania odpowiedniego pliku DLL przy pomocy SDK leżącego na developer.netscape.com i użycia go w celu umożliwienia współpracy z zewnętrznym klientem poczty. W takim wypadku trzeba jeszcze pamiętać o zmianie nazwy pliku w drugiej linii dodanej do prefs.jsz navmapi32.dllna nazwę własnego pliku. Na marginesie: Nawigator domyślnie używa w takiej sytuacji swojego pliku, z tego powodu trzeba zadeklarować użycie własnego pliku w linii mail.use_altmailustawiając jej wartość na ,,true", a w linii mail.altmail_dllzadeklarować nazwę własnego pliku. W przeciwnym wypadku progrtam użyje pliku navmapi32.dll.

Użytkowanie klienta pocztowego MAPI

Po skonfigurowaniu programu tak, by używał zewnętrznego programu pocztowego zgodnego z MAPI, otwarcie okna kompozycji nowego listu jest możliwe na następujące dwa sposoby:

Jak można wyłączyć/włączyć sprawdzanie, czy Netscape jest domyślną przeglądarką w systemie?

Podczas uruchamiania programu następuje sprawdzenie, czy jest on domyślną przeglądarką w systemie, i w sytuacji, gdy nie jest, pojawia się okno dialogowe proponujące ustawienie Netscape jako domyślnej przeglądarki. Można to wyłączyć dodając następujący wpis do prefs.js:

user_pref("browser.wfe.ignore_def_check", true);

zmiana ,,true'' na ,,false'' (lub usunięcie linii w całości) przywróci sprawdzanie przez Navigatora przy każdym starcie, czy jest domyślną przegladarką. W przypadku ustawienia tego wpisu na ,,false'' linia zostanie skasowania podczas następnego uruchomienia Navigatora.

Przyspieszenie Navigatora: uruchomienie Wirtualnej Maszyny Javy razem ze startem Navigatora

Normalnie Navigator uruchamia Javę, gdy zostanie załadowana strona używająca Javy, po czym wyłącza Javę, gdy nie jest już potrzebna. Przeglądanie stron z Javą będzie szybsze, gdy Javę uruchomi się wraz z przeglądarką poleceniem:

"C:\Program Files\Netscape\Navigator\Program\netscape.exe" -start_java

(w Twoim przypadku Netscape może być zainstalowany w innym katalogu, więc sprawdź swoją instalację i w miarę potrzeby zmień ścieżkę do pliku netscape.exe). Dzięki temu wirtuana maszyna Javy jest gotowa do działania bez zbędnego opóźnienia, gdy przeglądarka natrafi na stronę www wykorzystujacą Javę. Po opuszczeniu takiej strony wirtualna maszyna Javy pozostaje załadowana i czeka na następną stronę www zawierającą aplet(y) Javy.

Zmiana pluginu używanego do odtworzenia osadzonego obiektu

Gdy w przeglądarce zainstalowanych jest więcej niż jeden plugin obsługujący dany typ MIME, jeden z pluginów będzie wybrany przez przeglądarkę i użyty do odtworzenia tego obiektu.

Netscape Communicator dla Windows decyduje o użyciu jednego z wielu możliwych pluginów na podstawie kolejności, w jakiej są one ustawione w katalogu \Plugins . Netscape przeszukuje katalog od końca, czyli użyty zostanie ostatni w kolejności plugin obsługujący dany typ MIME. Przykładowo jeżeli jako ostatni występuje plugin Quicktime, zostanie on użyty dla wszystkich typów MIME obsługiwanych przez ten plugin. Kolejność plików w katalogu \Plugins można sprawdzić używając w oknie DOS polecenia "DIR". Explorer wyświetla pliki w kolejności alfabetycznej, wielkości lub paru innych parametrów, ale nie potrafi wyświetlić plików w rzeczywistej kolejności występowania w danym katalogu.

Jeżeli chcesz, by dany typ MIME był obsługiwany przez inny plugin, nie QuickTime, musi on być umieszczony w katalogu \Plugins za pluginem QuickTime. Na początek przenieś całą zawartość katalogu \Plugins do innego, pustego katalogu. Przeniesienie tylko niektórych plików lub reinstalacja pluginów może nie dać rezultatu.

W poniższym przykładzie pokazano, jak dokonać zmian, by do odtwarzania plików  .MID użyć pluginu Crescendo, do odtwarzania plików .AU, .AIF, .AVI i .WAV użyć pluginu Netscapei używać pluginu QuickTime do otwierania plików .MOV i pozostałych typów MIME. Ponieważ QuickTime otwiera te same typy MIME plików, co plugin Netscape i Crescendo, musi być ładowany jako pierwszy (niższy priorytet). Oba pluginy Netscape LiveAudio i Crescendo obsługują MIDI, więc Crescendo (wyższy priorytet) musi być ładowany za LiveAudio (średni priorytet).

Efekt osiąga się stosując trzy kroki:

 1. Zamknąć wszystkie okna Netscape.
 2. Przenieść wszystkie pliki z katalogu ...Netscape\Communicator\Program\Pluginsdo innego katalogu.
 3. Po kolei przenosić pluginy (wraz z towarzyszącymi im plikami) z powrotem do katalogu Netscape\Communicator\Program\Plugins, zaczynajac od pluginów, które mają mieć najniższy priorytet.

Ułatwieniem może być wydruk listy zainstalowanych pluginów - w oknie DOS wydać polecenie  DIR {ścieżka}\plugins > {ścieżka_inna}\{jakaś_nazwa_pliku}.txt, a następnie notując typy MIME obsługiwane przez każdy plugin.

Poniżej zamieszczony jest wynik opisanej operacji:

Plug-in            Nazwa pliku
Netscape Default       npnul32.dll  - najniższy priorytet (umieszczony jako pierwszy)
QuickTime           npqtplugin.dll
Netscape Audio Streaming   nplau32.dll
Netscape Sound Player     npaudio.dll
Netscape AVI         npavi.zip
Netscape AVI         npavi32.dll
LiveUpdate Crescendo     MPlayer (podkatalog)
LiveUpdate Crescendo     crestest.mid
LiveUpdate Crescendo     CresPlayer.class
LiveUpdate Crescendo     crestest.htm
LiveUpdate Crescendo     CresObserver.class
LiveUpdate Crescendo     DelsL1.isu
LiveUpdate Crescendo     Npmidi32.dll
LiveUpdate Crescendo     Sequence.dll
Cosmo Player         Cosmo (podkatalog)
Cosmo Player         npcosmop.dll
Cosmo Player         npcosmop.jar  - najwyższy priorytet (umieszczony jako ostatni)

W powyższym przykładzie w przypadku napotkania osadzonego pliku .AVI Nawigator najpierw sprawdzi, czy Cosmo Player jest w stanie go odtworzyć, jeżeli nie, to spróbuje użyć pluginu Crescendo, w przypadku negatywnego wyniku spróbuje użyć pluginu Netscape AVI, następnie spróbuje Netscape Audio Streaming, po nim spróbuje Quicktime, na spróbuje użyć pluginu Netscape Default. Po napotkaniu pierwszego pluginu, który jest w stanie odtworzyć dany typ MIME, proces sprawdzania zostanie przerwany i plugin ten zostanie użyty do odtworzenia danego pliku.

Uwaga: Wybierając z menu Help pozycję About Plug-ins można sprawdzić, jakie typy MIME są obsługiwane przez pluginy.

Możliwe jest użycie zewnętrznego programu do celu konfiguracji typów MIME i ich obsługi przez pluginy.

Sprawdzanie pisowni w innych językach

Niektórzy korespondują w obcych językach lub piszą posty na zagraniczne grupy językowe. Osoby te mogą łatwo dodać słowniki obcych języków ściagając odpowiedni(e) plik(i) (niestety, nie ma wśród nich języka polskiego) i umieszczając go (je) w ...\Netscape\Communicator\Program\SpellChk . Nowy słownik nie zostanie rozpoznany, gdy okno kompozycji listu jest otwarte - należy je zamknąć, po dodaniu właściwego pliku językowego można je ponownie otworzyć i będzie można wybrać sprawdzanie psiowni w nowo dodanym języku. Jedynym problemem jest to, że słowniki istnieją dla kilku języków, a mianowicie: angielskiego (amerykańskiego i brytyjskiego), duńskiego, fińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, holenderskiego, katalońskiego, niemieckiego, portugalskiego (brazylijskiego i europejskiego), szwedzkiego i włoskiego. Pliki słowników mają mnic nie mówiące nazwy, ale druga i trzecia litera nazwy pliku oznacza język (w języku angielskim). Pliki językowe można ściągnąć z www.ufaq.org/commonly/splchk_langs.html. Z oczywistych względów pliki językowe działają wyłącznie z Netscape Communicatorem. Firma Inso (twórca słowników) nie odpowiedziała na pytanie, czy i ewentualnie kiedy dostarczą słownik języka polskiego.

About:

Wpisanie w pasek adresu ,,About:'' ze słowem kluczowym i naciśnięcie Enter spowoduje pokazanie przez Navigatora jakichś informacji, czasem użytecznych, czasem mniej. Niektóre z nich nie działają w Navigatorze 4.08.

about: - informacja o wersji Netscape.
about:logo - logo Netscape.
about:license - licencja Netscape.
about:qtlogo - logo Quicktime.
W miejsce qtlogo możesz wpisać: visilogo (visibroker for Java), tdlogo (Bitstream TrueDoc), odilogo (ObjectStore PSE for Java), mclogo (Marimba Castanet), ncclogo (Netcast), insologo (Inso Interantional Proofreader), fclogo (FullCircle Talkback software), logo (Netscape), javalogo (Java), rsalogo (RSA Data Security encryption)
about: i jedno z następujących: ari, atotic, blythe, chouck, dmose, dp, ebina, hagan, jeff, jg, jsw, jwz, karlton, kipp, marca, mlm, montulli, mtoy, paquin, robm, sharoni, terry, timm - otworzy strony prywatne twórców NN (niektóre z nich zostały w międzyczasie usunięte).
about:mozilla - cytat z biblii Netscape.
about:cache; about:global; about:image-cache; about:memory-cache - informacja o zawartości odpowiedniego fragmentu pamięci podręcznej.
about:plugins - informacja o wtyczkach.
about:fonts - informacja o fontach.
about:Pics - zmienia tytuł strony na XXXXXXXXXXX i wyświetla komunikat o niemożności znalezienia pliku picsfail (co oznacza, że ten adres about: nie działa).
about:security?banner-insecure - logo strony nieszyfrowanej. W miejscie ,,insecure'' można również użyć: secure (lopgo strony szyfrowanej), mixed (logo strony, na której są obecne ramki szyfrowane i nieszyfrowane)
about:authors - zmienia tytuł strony na Mozilla über Alles i wyświetla komunikat, że strona została usunięta (co oznacza, że ten adres about: nie działa).
about:document - informacja na temat obecnej (ostatnio odwiedzonej) strony www

Jak otworzyć konsolę Javascript:

Z menu Window - Java Console. Innym sposobem jest wpisanie w pasek adresu:
javascript:
albo
livescript:
albo
mocha:

Wyświetlenie historii odwiedzanych stron:

Ctrl+H, z menu: Window - History, albo wpisując w pasek adresu: about:globalhistory.

Wymuszenie odświeżenia strony wciąż znajdującej się w pamięci podręcznej:

Nacisnąć Shift (Option w przypadku Macintosha) i kliknąc na ,,Reload''. Communicator ściągnie stronę z serwera (zamiast wyświetlenia strony z pamięci podręcznej). Ponieważ łączy się to z ponownym nawiązaniem połączenia z serwerem, może to wydłużyć proces odświeżenia strony. Samo kliknięcie na ,,Reload'' powoduje, że Communicator sprawdza, czy strona zmieniła się w porónaniu z wersją w pamięci podręcznej, i jeżeli się nie zmieniła, wyświetla wersję zapamiętaną; ponownie ściąga stronę tylko wtedy, gdy strona zmieniła się od czasu ostatniego ściągnięcia jej.

Jak zainstalować aktualizację z pliku *.jar?

Pliki aktualizacji wykorzystywane przez SmartUpdate są w formacie .jar (java archive). Można je otwierać w Communicatorze na dwa sposoby:

 1. Z menu File wybierz Open Page. Wpisz ścieżkę do pliku .jar zawierającego update i kliknij na Open. Communicator otworzy plik i uruchomi proces uaktualniania SmartUpdate.
 2. Metodą ,,Przeciągnij i upuść'' - przeciągnij plik .jar na okno Communicatora, następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami i komunikatami.

Jak można spowodować, by Communicator przy zamykaniu wyświetlał pytanie, czy zamknąć połączenie z internetem?

Ściągnij plik www.ufaq.org/files/autoclose.zip, rozpakuj i:

 1. Przenieś plik programu Rasexit.exe do katalogu C:\Windows\System .
 2. Dwukrotnie kliknij na plik Autoclose.reg.
 3. Otwórz katalog C:\Windows\System i dwukrotnie kliknij na plik Rasexit.exe.
 4. Zamknij Rasexit.exe.
 5. Zrestartuj komputer (może nie być to konieczne).

Poza tym: Sprawdź, że w kataloguc:\windows lub c:\windows\system znajdują się pliki MFC42.DLL and MSVCRT.DLL. Pliki te można w miarę potrzeby ściągnąć z UFAQ Downloads Section i wielu serwerów ftp.

ZMIANA PRZEKODOWYWANIA

Normalnie Communicator podczas wysyłki maila czy postu używa wewnętrznych tablic przekodowań mówiących, jakiemu charsetowi internetowemu odpowiada dane kodowanie Windows: dla Windows-1250 (środkowoeuropejskie) jest to ISO-8859-2, dla Windows-1251 (cyrylica) jest to KOI8-R, a dla Windows-1257 (kraje bałtyckie) jest to ISO-8859-4. Czasem może zajść potrzeba wysłania maila w kodowaniu Windows (np. gdy odbiorca używa programu nieobsługującego ISO-8859-2). Od wersji 4.5 można uruchomić wybór charsetu w oknie kompozycji: w wyniku tej zmiany mail wysyłany będzie w charsecie wybranym w oknie kompozycji. Należy dodać następujące linie:

user_pref("intl.mailcharset.override_X", "kodowanie_wybrane, kodowanie_docelowe");

np. aby umożliwić wysyłanie maili w Windows-1250, należy dodać linię:

user_pref("intl.mailcharset.override_1", "Windows-1250, Windows-1250");

Niesie to dwa problemy: jeden to fakt, że w nagłówku maila (temat, nadawca) będzie użyte kodowanie Windows-1250 niezależnie od wybranego kodowania (wybór będzie dotyczył tylko treści), a do tego aby wysłać maila w ISO, w oknie kompozycji trzeba będzie wybrać ISO, co z kolei w starszych wersjach powoduje psucie ą. X w przykładowym wpisie oznacza liczbę 1÷10.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA COMMUNICATORA

Wprowadzenie

W tej części opisane są ustawienia, które można zmieniać przez edycję pliku prefs.js, ale nie są dostępne z menu Edit | Preferences Communicatora. Podstawowa struktura wpisu w pliku prefs.js wygląda następujaco:

user_pref("browser.cache.directory", "C:\\Netscape\\Cache");

W tej linii browser.cache.directoryjest parametrem, a C:\\Netscape\\Cache jest wartością parametru. Parametry zawsze są wzięte w cudzysłowy.

Wartości parametrów typu alfanumerycznego (zawierają litery i cyfry) są również wzięte w cudzysłowy, ale wartości parametrów typu liczbowego (zawierają tylko cyfry) lub logicznego (mogą zawierać tylko true albo false) nie są brane w cudzysłowy. Przykłady:

user_pref("browser.cache.directory", "C:\\Netscape\\Cache"); (wartość alfanumeryczna)

user_pref("browser.link_expiration", 10); (wartość liczbowa)

user_pref("browser.wfe.ignore_def_check", true); (wartość logiczna true/false)

Ustawienia przegladarki

Maksymalna ilość równoczesnych połączeń HTTP z serwerem www: zwiększanie wartości przyspieszy połączenie tylko wtedy, gdy dostępne będzie wystarczająco szerokie pasmo (pasmo dzielone jest między wszystkie połączenia), zmniejszanie wartości może spowodować spowolnienie. Wartość domyślna wynosi 4 (odpowiednia dla większości łączących się modemem), minimum 1. Nie ma wartości maksymalnej, ale istnieje wbudowane ograniczenie do 6 połączeń na każde otwarte okno przeglądarki.

user_pref("network.max_connections", 6);

- Rozmiar bufora TCP:Ilość pamięci RAM (w bajtach) przeznaczonych na bufor TCP. Większa wartość Larger values mean more data but can saturate the system on faster networks. Wartość domyślna: 10240 B (10 KB) jest jednocześnie wielkością minimalną, maximum: 31744 B (31 KB). Wartości spoza przedziału zostaną uznane jako wartości graniczne przedziału: 65536 będzie przyjęte jako 31744, a 4096 - jako 10240.

user_pref("network.tcpbufsize", 31744);

- TCP timeout: Ilość sekund, jaką program oczekuje na połączenie z serwerem (w tym z serwerem DNS), zanim pokaże komunikat o upłynięciu czasu. Wartości tej nie zaleca się zmieniać, chyba że użytkownik doświadcza częstych timeoutów - w takiej sytuacji należy się przyjrzeć stanowi sieci. 0 oznacza wartość domyślną.

user_pref("network.tcptimeout", 120);

- Czas cache'owania DNS:Czas (w sekundach), po którym IP serwera jest usuwany z pamięci. Kolejna próba połączenia spowoduje ponowne odpytanie serwera DNS. Wartość domyślna to 900 sekund. Wartości tej nie należy zmieniać, o ile nie istnieją po temu bardzo ważne powody - skrócenie czasu może wpłynąć negatywnie na szybkość działania, a wydłużenie może spowodować problemy z łączeniem się z farmami serwerów.

user_pref("network.dnsCacheExpiration", 1000);

- Wyłączenie autouzupełniania URL-i: Wyłącza autouzupełnianie URL-i ("AutoComplete") podczas wpisywania URL-i w pasek adresu przeglądarki. Przywrócenie autouzupełniania możliwe jest przez usunięcie poniższej linii.

user_pref("network.enableUrlMatch", false);

- Niestandardowe położenie pliku z zakładkami:Umożliwia umieszczenie pliku z zakładkami w dowolnym miejscu na dysku (lub nawet w sieci). Plik z zakładkami nazywa się bookmark.htm. Należy zwrócić uwagę na to, że w ścieżce konieczne jest użycie podwójnych ukośników odwrotnych tam, gdzie normalnie byłyby użyte pojedyncze: \\ zamiast \ (wersja 4.02 i nowsze).

user_pref("browser.bookmark_location", "C:\\Netscape\\bookmark.htm");

- Wyłączenie wysyłania nagłówka HTTP_REFERER: Wyłączenie powoduje, że po kliknięciu na odsyłacz do serwera docelowego nie będzie wysłane HTTP_REFERER (informacja, skąd się przychodzi). Należy zwrócić uwagę na fakt, że po wyłączeniu niektóre skrypty i strony wymagające uwierzytelnienia mogą nie działać poprawnie. Przywrócenie wysyłania HTTP_REFERER możliwe jest przez usunięcie poniższej linii.

user_pref("network.sendRefererHeader", false);

- Wyłączenie asynchronicznego DNS: Wyłącza używanie asynchronicznego DNS przez przeglądarkę.Wyłączenie może mieć negatywny wpływ na działanie przeglądarki, ustawienie to powinno być zmieniane jedynie na polecenie administratora systemu lub podczas analizy problemów z winsockiem. Przywrócenie używania asynchronicznego DNS możliwe jest przez usunięcie poniższej linii.

user_pref("network.use_async_dns", false);

user_pref("network.wfe.use_async_dns", false);

- Zapamiętywanie bezpiecznych stronHTML (dostępnych przez SSL) w cache: Umożliwia zapamiętywanie w cache'u stron dostępnych po HTTPS. O ile może to zwiększyć szybkość działania, stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa. Ponowne wyłączenie zapamiętywania bezpiecznych stron możliwe jest przez usunięcie poniższej linii.

user_pref("browser.cache.disk_cache_ssl", true);

- Pokazywanie grafiki po załadowaniu: Przeglądarka wyświetla pliki graficzne dopiero po całkowitym załadowaniu. Ustawienie to może nie działać w niektórych konfiguracjach. Wyłączenie pokazywania grafiki w trakcie ładowania nie jest zalecane dla połączeń modemowych.

user_pref("browser.display_while_loading", false);

- Sprawdzanie, czy Netscape Navigator jest domyślną przeglądarką: Wyłączenie sprawdzania następuje przez zmianę wartości na true.

user_pref("browser.wfe.ignore_def_check", false);

- Maksymalna długość tekstu na pasku: (Communicator 4.06 i wyższe) wartość domyślna to 15 znaków.

user_pref("browser.personal_toolbar_button.max_chars", 25);

- Przycisk ,,Guide" zamiast ,,My Netscape": (Communicator 4.06 i wyższe).

user_pref("browser.chrome.useGuideButton", true);

- Modyfikacja domyślnej wyszukiwarki:Zmienia wyszukiwarkę używaną do wyszukiwania po wpisaniu w pasek adresu ?{szukany tekst}. Nie powoduje zmiany wyszukiwarki dostępnej pod przyciskiem ,,Search" na pasku nawigacji. Na przykład AltaVista: http://www.altavista.digital.com/cgi-bin/query?pg=q&what=web&q= gdzie q będzie zastąpione szukanym tekstem wpisanym po znaku zapytania. Wartość domyślna: http://cgi.netscape.com/cgi-in/url_search.cgi?search= powoduje wybranie jednej z wyszukiwarek na chybił trafił.

user_pref("network.search.url", "http://search.yahoo.com/bin/search?p=");

- Sortowanie zawartości katalogów: na przykład katalogów FTP. Wartość domyślna: 0 (sortowanie wg alfabetu), 1 oznacza sortowanie według typu pliku, 2 - według rozmiaru pliku, 3 - według daty.

user_pref("network.file_sort_method", 3);

- Odstęp czasu między kompaktowaniami nsreg.dat: (Communicator 4.5b2 i wyższe). Wartość w dniach; wartość domyślna: 60 dni.

user_pref("autoupdate.regpack_interval", 30);

Powyższe ustawienia mogą być modyfikowane przez dowolnego użytkownika mającego pełen dostęp do pliku prefs.js. W przypadku konieczności uniemożliwienia dokonywania zmian ustawień należy rozważyć użycie Mission Control. Mission Control również umożliwia globalne ustawienie lub zablokowanie zmian ustawień dla wszystkich użytkowników, eliminując konieczność dokonywania zmian po kolei w każdym pliku prefs.js.

DevEdge na serwerze Netscape zawiera prawie pełen spis ustawień Communicatora, ale lista nie zawsze jest aktualna, do tego może zawierać ustawienia dostępne tylko z użyciem Mission Control. Pełna lista aktualnych ustawień dostępna jest po wpisaniu w pasku adresu about:config. Przełączniki linii poleceń dostępne są na Netscape Developer Site.

Netscape udostępnia kilka nieudokumentowanych funkcji.

W oknie przegladarki dostępne są następujące, dodatkowe skróty klawiaturowe:

CTRL+ALT+T Pokazuje bieżący stan połączeń HTTP (monitorowanie postępu łądowania strony na poziomie protokołu).
CTRL+ALT+S Ukrywanie i przywracanie paska statusu (po wprowadzeniu opisanej poniżej zmiany: CTRL+ALT+I).
CTRL+ALT+F Fishcam.

Jak zastąpić skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+S:

W niektórych językach istnieje litera s ze znakiem diakrytycznym. Litera ta może być wpisywana kombinacją AltGr+s. Niestety Netscape interpretuje ją jako Ctrl+Alt+s, przez co wpisanie tej litery jest niemożliwe. Poniżej zamieszczona jest instrukcja zmiany skrótu:

 1. Otwórz plik resdll.dllw edytorze szesnastkowym (w przypadku standardowej instalacji plik ten znajduje się w katalogu ...\Communicator\Program lub ...\Navigator\Program).
 2. Znajdź następujący ciąg:
  1B 00 53 00 01 E8
  i zastąp go następującym:
  1B 00 49 00 01 E8

Inne opcje, takie jak zmiana nagłówka HTTP_USER_AGENT/X-Mailer , zmiana logo (,,throbbera''), dodatkowe pozycje w menu przycisków i treść okna ,,O programie'' mogą być zmienione tylko programem Mission Control, nie mogą być zmienione przez edycję pliku prefs.js .

Darmowy, ale posiadajacy mniejsze możliwości Client Customization Kit, jest również udostępniany przez Netscape.

Skróty klawiaturowe

Ctrl+A Zaznacza całość tekstu na stronie (lub w aktywnej ramce).
Ctrl+B Otwiera okno zakładek.
Ctrl+C Kopiuje zaznaczony tekst do schowka.
Ctrl+F Otwiera okienko wyszukiwania na stronie.
Ctrl+G Powtarza ostatnie wyszukiwanie (alternatywa: F3).
Ctrl+H Otwiera okno historii.
Ctrl+I Otwiera okno informacji o stronie www (URL strony, ewentualne URL-e grafiki i odsyłaczy i nieco informacji technicznych).
Ctrl+N Otwiera nowe okno Nawigatora.
Ctrl+O Otwiera okno, w które można wpisać URL lub ścieżkę do pliku lokalnego (identyczne działanie jak w przypadku wpisania w pasek adresu, ale dane wpisane w to okno nie są zapamiętywane).
Ctrl+P Drukuje wyświetlaną stronę (lub aktywną ramkę).
Ctrl+Q Zamyka wszystkie okna Nawigatora.
Ctrl+R Przeładowuje stronę (alternatywa: F5).
Ctrl+S Zapisuje wyświetlaną stronę (lub aktywną ramkę).
Ctrl+U Pokazuje źródło strony (kod HTML). niestety, nie ma możliwości edycji.
Ctrl+W Zamyka aktywne okno Netscape, inne okna pozostają otwarte.
Ctrl+Z Cofa ostatnią zmianę w polu edycyjnym.
Ctrl+Home Przewija ramkę do góry.
Ctrl+End Przewija ramkę do dołu.
Spacja Przewija stronę o ekran do dołu.
PageDown Przewija stronę o ekran do dołu.
Backspace Cofa na poprzednią stronę.
PageUp Przewija stronę o ekran do góry.
F1 Pomoc.
F3 Powtarza ostatnie wyszukiwanie (alternatywa: Ctrl+G).
F6 Przełącza między otwartymi oknami Nawigatora.
Alt+strzałka w lewo Nawigacja do tyłu.
Alt+strzałka w prawo Nawigacja do przodu.

Usunięcie AIM (AOL Instant Messenger).

Od wersji 4.51 Communicator instaluje obowiązkowo AIM. Możliwa jest ręczna dezinstalacja tego dodatku:

 1. W rejestrze znaleźć i usunąć wszystkie wpisy dotyczące AIM.
 2. W rejestrze znaleźć wszystkie wpisy dotyczące AOL, spośród nich usunąć wszystkie wpisy dotyczące AIM i AOL Instant Messenger.
 3. Usunąć launch.aim z każdego profilu użytkownika
 4. Usunąć podkatalog AIM wraz z zawartością z katalogu, w którym zainstalowany jest Communicator (standardowo C:\Program Files\Netscape\Communicator\Program\Aim)
 5. Usunąć skróty do AIM z menu start.
Mozilla zaraz nas zje!

Legalne szyfrowanie 128-bitowe dla użytkowników spoza Ameryki Północnej

Firma Fortify udostępnia dodatek dla wersji eksportowej Netscape Navigatora i Communicatora, dzięki któremu ta wersja zaczyna obsługiwać to samo bezpieczne szyfrowanie, co wersja przeznaczona tylko na rynek amerykański i kanadyjski. Dzięki temu można bezpiecznie dokonywać transakcji w internecie z użyciem karty kredytowej bez konieczności stosowania uciążliwych zabezpieczeń takich jak wysyłanie numeru karty kredytowej zaszyfrowanym mailem lub faksem. Dodatek dostępny jest w języku polskim, a także angielskim, niemieckim, włoskim, szwedzkim, rosyjskim i hiszpańskim używanym w Meksyku. Jest za darmo do użytku prywatnego i niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każdy, kto płaci w internecie kartą kredytową, powinien koniecznie zainstalować ten dodatek - obecnie złamanie szyfrowania 40-bitowego (używanego przez Communicator) jest możliwe w ciągu około jednego dnia.

Nie instalowałem jeszcze tego dodatku, więc nie mogę się jeszcze wypowiedzieć na jego temat od strony praktycznej.

Na stronie firmy dostępna jest też strona pozwalająca na sprawdzenie siły używanego szyfrowania.

Od wersji 4.73 Communicator ze 128-bitowym szyfrowaniem jest dostępny dla użytkowników z większości krajów świata.

Na podstawie ogólnodostępnych źródeł i własnych doświadczeń przygotował Marcin Frankowski