Str. główna i mapa serwisu

Konfiguracja programu Sylpheed do prawidłowej obsługi języka polskiego

Opis dotyczy wersji 2.4.4 dla Windows. Konfiguracja dla Linuksa powinna być analogiczna lub bardzo podobna.

Taki znaczek: link do str. zewnętrznej przy odsyłaczu oznacza, że odsyłacz prowadzi do strony zewnętrznej.
A taki znaczek: link prowadzi do podstrony – że odsyłacz prowadzi do innej strony w tym serwisie.

Sylpheed link do str. zewnętrznej to program pocztowy i czytnik grup dyskusyjnych dla Linuksa, BSD i MacOS X, ale dostępna też jest wersja pod Windows. Program obsługuje liczne kodowania, w tym ISO‑8859‑2 i UTF‑8.

Konfiguracja jest bardzo prosta. Niestety, charset ustawia się globalnie (dla wszystkich kont jest jedno ustawienie), co nieco utrudnia pracę w środowisku wielojęzycznym.

Ustawienie charsetów jest istotne w sytuacji, gdy domyślne charsety dla wysyłanych listów oraz dla odbieranych listów bez deklaracji charsetu są inne niż domyślne dla ustawień systemowych: dla ustawień zachodnioeuropejskich (np. angielskiego) jest to ISO‑8859‑1, a dla środkowoeuropejskich – ISO‑8859‑2. W takim wypadku należy rozwinąć menu „Configuration” i kliknąć na „Common preferences…”:

po czym kliknąć na zakładkę „Display”, a następnie na „Encoding”:

Z listy rozwijanej „Outgoing character encoding” (strzałka dolna, oznaczona nr. 1) należy wybrać „Central European (ISO‑8859‑2)”. Dzięki temu ustawieniu program będzie zachowywał się zgodnie ze zwyczajami panującymi w internecie: gdy pisany list nie zawiera żadnych znaków spoza US-ASCII, zadeklarowane zostanie US-ASCII; jeżeli zawarte w liście znaki będą mogły zostać zakodowane w ISO‑8859‑2, zostanie zadeklarowane ISO‑8859‑2; w pozostałych przypadkach program zapyta, czy wysłać w UTF‑8:

Kliknięcie na „Yes” spowoduje wysłanie w UTF‑8, a na „No” pozwoli na powrót do edycji, co umożliwi albo zmianę charsetu z menu „View ⇒ Character encoding”, albo usunięcie z treści znaków spoza charsetu. W tym samym oknie konfiguracji z górnej listy (strzałka nr 2) można też wybrać ten sam charset lub inny charset w zależności od tego, w jakim charsecie przychodzi najwięcej wadliwych technicznie listów (niezawierajacych deklaracji charsetu, np. posty z nieskonfigurowanego OE). Charset czytanego listu (tylko treści) zawsze można zmienić ręcznie z menu „View ⇒ Character encoding”.

Aby ustawić kodowanie transportowe, należy kliknąć na zakładkę „Send” i z listy rozwijanej „Transfer encoding” wybrać właściwą opcję. Zalecam wybranie „8bit”, wybór automatyczny skutkuje wysyłaniem czasem w 8 bit, a czasem w QP (również na grupy dyskusyjne):

Można mieć tylko jeden podpis i jedną wrotkę (tekst wprowadzający) na konto, nie można ich uzależnić od odbiorcy ani grupy dyskusyjnej. Wrotka i podpis zdefiniowany w opcjach programu mogą zawierać dowolne znaki z dowolnych alfabetów. Podpis brany z pliku zewnętrznego może zawierać jedynie znaki z systemowej strony kodowej (w polskich warunkach Windows‑1250). W wypadku Linuksa, którego locale zostało ustawione na UTF‑8, pliki z podpisami prawdopodobnie muszą być kodowane UTF‑8, dzięki czemu podpisy mogą zawierać znaki z wielu języków. Używając podpisów branych z zewnętrznego pliku można je przełączać metodą opisaną dla Thunderbirda link prowadzi do podstrony (metoda z plikami .BAT). Program sam wstawia poprawny delimiter podpisu.

Książka adresowa umożliwia stosowanie znaków ze wszystkich alfabetów.

Ostrzeżenia o błędach mających wpływ na bezpieczeństwo – Sylpheed 2.x link do str. zewnętrznej.

Rozwiązania przetestowane na programie Sylpheed w wersji 2.4.4 pod Windows 2000 SP4 English.

licznik