Znaki zakodowane jako wielobajtowe ciągi 8-bitowe

Litery języków zachodnioeuropejskich

Ilustracja:
czcionka domyślna:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
sans-serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
monospace:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
cursive:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
fantasy:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
Znaki w Javascripcie:Klik!

Litery języków środkowoeuropejskich i bałtyckich

Ilustracja:
czcionka domyślna:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
serif:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
sans-serif:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
monospace:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
cursive:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
fantasy:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
Znaki w Javascripcie:Klik!

Cyrylica

Ilustracja:
czcionka domyślna:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
serif:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
sans-serif:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
monospace:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
cursive:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
fantasy:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
Znaki w Javascripcie:Klik!

Litery języka greckiego

Ilustracja:
czcionka domyślna:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
sans-serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
monospace:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
cursive:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
fantasy:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
Znaki w Javascripcie:Klik!

Często (i rzadziej) spotykane znaki przestankowe i specjalne

Ilustracja:
czcionka domyślna:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
sans-serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
monospace:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
cursive:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
fantasy:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
Znaki w Javascripcie:Klik!

Znaki zakodowane jako encje numeryczne dziesiętne

(&DDDD;)

Litery języków zachodnioeuropejskich

Ilustracja:
czcionka domyślna:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
sans-serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
monospace:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
cursive:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
fantasy:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
Znaki w Javascripcie:w postaci \uXXXX: Klik!
w postaci \xXX: Klik!
w postaci \OOO: Klik!

Uwaga: dwuznak „œ” nie mógł zostać zakodowany w JavaScripcie w postaci \xXX ani \OOO, ale dla przejrzystości został wstawiony jako sekwencja unikodowa (\uXXXX) we wszystkich trzech skryptach.

Litery języków środkowoeuropejskich i bałtyckich

Ilustracja:
czcionka domyślna:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
serif:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
sans-serif:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
monospace:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
cursive:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
fantasy:ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ă, ā, å, č, đ, í, ķ, ő, ŕ, š, ů, ų, ș, ț
Znaki w Javascripcie:Klik!

Cyrylica

Ilustracja:
czcionka domyślna:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
serif:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
sans-serif:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
monospace:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
cursive:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
fantasy:а, б, г, д, ё, ж, з, и, л, п, ф, ц, ч, щ, э, я
Znaki w Javascripcie:Klik!

Litery języka greckiego

Ilustracja:
czcionka domyślna:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
sans-serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
monospace:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
cursive:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
fantasy:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
Znaki w Javascripcie:Klik!

Często (i rzadziej) spotykane znaki przestankowe i specjalne

Ilustracja:
czcionka domyślna:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
sans-serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
monospace:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
cursive:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
fantasy:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ Ω ∅ ↔ ⇒ ☼ ▲ ☺ ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ※ ⁂ № ℃ ℅
Znaki w Javascripcie:Klik!

Znaki zakodowane jako encje symboliczne

(&znak;)

Litery języków zachodnioeuropejskich

Ilustracja:
czcionka domyślna:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
sans-serif:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
monospace:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
cursive:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹
fantasy:¡, £, Ø, à, â, ä, ã, ç, è, é, ë, ñ, ò, ó, ö, ô, œ, ù, ü, ÿ, ß, ±, æ, ê, ³, ñ, ¶, ¼, ¿, ¹

Litery języka greckiego

Ilustracja:
czcionka domyślna:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
sans-serif:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
monospace:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
cursive:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω
fantasy:Δ Θ Π Σ Φ Ω α β γ δ η λ μ ψ ω

Często (i rzadziej) spotykane znaki przestankowe i specjalne

Ilustracja:
czcionka domyślna:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦
serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦
sans-serif:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦
monospace:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦
cursive:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦
fantasy:„ … ’ — « ® ™ © € ¢ ¥ ‰ ÷ µ † ∞ ∅ ↔ ⇒ ♠ ♣ ♥ ♦

Uwaga: standard (X)HTML przewiduje istnienie encji symbolicznych wyłącznie dla znaków należących do zachodnioeuropejskiej grupy językowej (prawie wyłącznie należących do zbioru znaków ISO-8859-1), dla większości znaków języka greckiego (tych używanych powszechnie w publikacjach naukowych) i dla niewielkiej ilości znaków specjalnych (mimo tego, że są one zdefiniowane w normie ISO/IEC 8879), stąd w demonstracji brak znaków cyrylicy i liter języków środkowoeuropejskich, zaś ilość znaków specjalnych została zredukowana. Patrz oficjalne listy encji dopuszczonych do stosowania na www, wydane przez W3C: HTML 4 link do str. zewnętrznej, XHTML 1 link do str. zewnętrznej.

Uwaga 2: standard ECMAScript (na którym opiera się JavaScript) nie przewiduje w ogóle istnienia sekwencji będących odpowiednikami encji symbolicznych i służących do kodowania znaków narodowych i specjalnych w skryptach JavaScriptu, stąd brak testu JavaScriptu w tym dziale. Znaki w JavaScripcie mogą być zapisywane albo 8-bitowo w kodowaniu strony www, na której będą wyświetlone, albo jako szesnastkowe sekwencje unikodowe w postaci \uXXXX. Dla znaków z ISO-8859-1 (albo, jak kto woli, dla znaków Unikodu z pozycji 255 i poniżej) standard pozwala na użycie sekwencji numerycznych jednobajtowych w postaci \xXX, a także w przeszłości pozwalał na użycie liczb ósemkowych w postaci \OOO. W przypadku znaków zachodnioeuropejskich najważniejsza jest prawidłowa obsługa kodowania w postaci \uXXXX, potem \xXX, zapis ósemkowy może nie być obsługiwany.


Interpretacja wyników:

Po prawidłowej konfiguracji strona ta wyświetla się prawidłowo w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych:
Windows 2000 SP4 English:
Internet Explorer 6 SP1, Mozilla Firefox 1.0 – 1.0.7, 1.5 – 1.5.0.10 i 2.0 – 2.0.0.4, Opera 6 – 9.21, Lynx 2.82 – 2.8.5rel.1,
Knoppix Linux (jądro 2.6.12, KDE 3.4.1):
Konqueror, Mozilla Firefox 1.06 i Lynx 2.8.5rel.1
Windows 95 OSR 2.1 English:
Firefox 1.5.0.4 i Opera 6.x i 8.54.

licznik