Strona testuje pokazywanie przez przeglądarkę www znaków w postaci 8-bitowej w połączeniu z prawidłową deklaracją charsetu – w nagłówku umieszczona linia
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

czcionka domyślnaą ć ę ł ń ó ś ź ż š
serif:ą ć ę ł ń ó ś ź ż š
sans-serif:ą ć ę ł ń ó ś ź ż š
monospace:ą ć ę ł ń ó ś ź ż š
cursive:ą ć ę ł ń ó ś ź ż š
fantasy:ą ć ę ł ń ó ś ź ż š
Znaki w Javascripcie:Klik!

Dodatkowy test rozpoznawania przez przeglądarkę deklaracji charsetu w odsyłaczu: plik 1 (UTF-8), plik 2 (Windows­-1257), plik 3 (UTF-8BOM).


Interpretacja wyników:

1. HTML i JavaScript:

Widać 9 polskich liter i czeskie s z daszkiem jako dziesiątaPrawidłowy wygląd. Twoja przeglądarka wydaje się prawidłowo skonfigurowana. 100% pewności uzyskasz, gdy twoja przeglądarka przejdzie też test obsługi unikodu
Widac troche polskich liter, w tym ostatnia to a z ogonkiem, i troche krzakowW przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej Windows­-1250 lub używasz przestarzałej przeglądarki (i systemu Windows w jakiejś wersji środkowoeuropejskiej)
Widac same krzakiW przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej ISO­-8859-1 lub Windows­-1252, używasz przestarzałej przeglądarki (i być może systemu Windows w jakiejś wersji zachodnioeuropejskiej) lub masz problem z konfiguracją systemu (brak obsługi kodowania środkowoeuropejskiego)
Widac puste klatki
Widac znaki zastepcze
Widac znaki zapytania
W przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej UTF-8, masz ustawione nieprawidłowe czcionki niezawierające polskich znaków, używasz bardzo przestarzałej przeglądarki lub masz bardzo poważny problem z konfiguracją systemu (błędna obsługa lub całkowity brak obsługi znaków spoza ASCII)

2. Tekst:

Pierwszy z tych plików jest zakodowany w UTF-8, drugi – Windows­-1257 (identyczny z ISO­-8859­-13 w zakresie użytych znaków), a trzeci – również UTF-8, ale z użyciem BOM (znacznika użytej transformacji unikodu). Każdy odsyłacz zawiera deklarację typu MIME oraz kodowania tego pliku. Aby test był miarodajny, domyślne kodowanie ustawione w przeglądarce musi być odmienne od kodowania danego pliku (odpowiednio UTF-8 i Windows­-1257), zaś sam plik musi zostać otwarty w przeglądarce, nie w zewnętrznym programie. Jeżeli po spełnieniu tych warunków treść wszystkich trzech plików tekstowych wygląda tak, jak na pierwszym obrazku (pokazującym prawidłowy wygląd testu HTML i JavaScript), Twoja przeglądarka prawidłowo reaguje na deklarację charsetu w odsyłaczu i BOM. Jeżeli zobaczysz coś innego w dwóch pierwszych, oznacza to, że Twoja przeglądarka nie reaguje na deklarację charsetu w odsyłaczu, niestety nie ma na to rozwiązania. Jeżeli tylko jeden z tych dwóch pierwszych plików wyświetlany jest prawidłowo, to albo przypadkowo masz ustawione domyślne kodowanie takie, jak danego pliku (przypadek częstszy), albo Twoja przeglądarka co prawda reaguje na deklarację charsetu w odsyłaczu, ale nie obsługuje jednego z użytych kodowań, albo po prostu obsługa jest niestabilna i raz działa, a raz nie. W Operze powtórne przeprowadzenie tego testu daje normalnie błędne wyniki, ale wyłączenie pamięci podręcznej (RAM i dyskowej) sprawia, że za każdym razem oba pliki są wyświetlane poprawnie. Spośród przeglądarek testowanych przeze mnie jedynie Opera reaguje na deklarację charsetu w odsyłaczu (dotyczy dwóch pierwszych plików), wszystkie testowane przeglądarki reagują na BOM.


Ogonki na stronach internetowych link prowadzi do podstrony – więcej o konfiguracji przeglądarek www

Po prawidłowej konfiguracji strona ta wyświetla się prawidłowo w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych:
Windows 2000 SP4 English:
Internet Explorer 6 SP1, Mozilla Firefox 1.0 – 1.0.7, 1.5 – 1.5.0.12 i 2.0 – 2.0.0.11, Opera 6 – 9.25, Lynx 2.82 – 2.8.5rel.1,
Knoppix Linux (jądro 2.6.12, KDE 3.4.1):
Konqueror, Mozilla Firefox 1.06 i Lynx 2.8.5rel.1
Windows 95 OSR 2.1 English:
Firefox 1.5.0.4 i Opera 6.x i 8.54.
test obsługi deklaracji kodowania w odsyłaczu przeszły jedynie przeglądarki Opera i Lynx

licznik