Strona testuje pokazywanie przez przeglądarkę www znaków w postaci 8-bitowej w połączeniu z nieprawidłową deklaracją charsetu — w nagłówku umieszczona linia
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
analogiczny efekt wystąpiłby w przypadku konfiguracji na sztywno serwera www, na ktrym ustawiono wysyłanie deklaracji charsetu dla wszystkch stron jako ISO­-8859-1. Większość treści strony jest zakodowana w postaci encji numerycznych Unicode i polskie litery powinny zostać pokazane prawidłowo (z wyjątkiem przestarzałego Netscape Navigatora/ Communicatora) za wyjątkiem poniższego bloku, który wymaga ręcznego przełączenia kodowania w przeglądarce na ISO­-8829-2:

czcionka domyślna
serif:
sans-serif:
monospace:
cursive:
fantasy:
Znaki w Javascripcie:Klik!

Interpretacja wyników:

Widac same krzakiPrawidłowy wygląd. Twoja przeglądarka wydaje się prawidłowo skonfigurowana – honoruje deklarację charsetu w nagłówku meta. Przełącz ręcznie kodowanie na ISO­-8859-2 (w razie potrzeby patrz strona z instrukcją konfiguracji i użytkowania przeglądarek www link prowadzi do podstrony) i powinnaś lub powinieneś zobaczyć taki wzór, jak poniżej. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO­-8859-2.
Widać 9 polskich liter i czeskie s z daszkiem jako dziesiątaJeżeli po pierwszym załadowaniu widzisz znaki w ten sposób, to znaczy, że w przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej ISO­-8859-2 lub używasz przestarzałej przeglądarki ustawionej na sztywno na kodowanie ISO­-8859-2 (i być może systemu Unix/ Linux w jakiejś wersji środkowoeuropejskiej). Jeżeli w taki sposób widzisz znaki po ręcznym przełączeniu przeglądarki na kodowanie ISO­-8859-2, to wygląda, że masz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO-8859-2.
Widac troche polskich liter, w tym ostatnia to a z ogonkiem, i troche krzakowW przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej Windows­-1250 lub używasz przestarzałej przeglądarki (i systemu Windows w jakiejś wersji środkowoeuropejskiej).
Widac puste klatki
Widac znaki zastepcze
Widac znaki zapytania
W przeglądarce masz ustawione nieprawidłowo traktowanie tej strony jako kodowanej UTF-8, masz ustawione nieprawidłowe czcionki niezawierające znaków zachodnioeuropejskich, używasz bardzo przestarzałej przeglądarki lub masz bardzo poważny problem z konfiguracją systemu (błędna obsługa lub całkowity brak obsługi znaków z górnego zakresu ASCII)

Ogonki na stronach internetowych link prowadzi do podstrony – więcej o konfiguracji przeglądarek www

Po prawidłowej konfiguracji strona ta wyświetla się prawidłowo w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych:
Windows 2000 SP4 English:
Internet Explorer 6 SP1, Mozilla Firefox 1.0 – 1.0.7, 1.5 – 1.5.0.10 i 2.0 – 2.0.0.4, Opera 6 – 9.21, Lynx 2.82 – 2.8.5rel.1,
Knoppix Linux (jądro 2.6.12, KDE 3.4.1):
Konqueror, Mozilla Firefox 1.06 i Lynx 2.8.5rel.1
Windows 95 OSR 2.1 English:
Firefox 1.5.0.4 i Opera 6.x i 8.54.

licznik