Strona testuje pokazywanie przez przeglądarkę www znaków w postaci 8-bitowej zakodowanej w ISO­-8859-2 w połączeniu z nieprawidłowym brakiem deklaracji charsetu. Większość treści strony jest zakodowana w postaci encji numerycznych Unicode i polskie litery powinny zostać pokazane prawidłowo (z wyjątkiem przestarzałego Netscape Navigatora/ Communicatora, który w zależności od ustawień domyślnego kodowania może pokazać treść strony prawidłowo lub nieprawidłowo) za wyjątkiem poniższego bloku, który może wymagać ręcznego przełączenia kodowania w przeglądarce na ISO-8829-2:

Uwaga: Strona ta jest nieprawidłowa technicznie (brak deklaracji charsetu) i po pierwszym załadowaniu strony znaki w bloku testowym nie muszą wyświetlać się prawidłowo – dopiero ręczne przełączenie na ISO­-8859-2 powinno w każdym wypadku skutkować poprawnym wyświetleniem tych znaków.

czcionka domyślna
serif:
sans-serif:
monospace:
cursive:
fantasy:
Znaki w Javascripcie:Klik!

Interpretacja wyników:

Widać 9 polskich liter i czeskie s z daszkiem jako dziesiątaJeżeli po pierwszym załadowaniu widzisz znaki w ten sposób, to znaczy, że w przeglądarce masz ustawione domyślne kodowanie stron www nie zawierających deklaracji kodowania jako ISO­-8859-2 lub używasz przestarzałej przeglądarki ustawionej na sztywno na kodowanie ISO­-8859-2 (i być może systemu Unix/ Linux w jakiejś wersji środkowoeuropejskiej). Jeżeli w taki sposób widzisz znaki po ręcznym przełączeniu przeglądarki na kodowanie ISO­-8859-2, to wygląda, że masz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO­-8859-2.
Widac same krzakiJeżeli po pierwszym załadowaniu widzisz znaki w ten sposób, to znaczy, że Twoja przeglądarka jest ściśle zgodna ze standardem internetowym RFC 2616 str. zewnętrzna (zakładający brak deklaracji charsetu jako tożsamy z deklaracją charsetu ISO­-8859-1), w przeglądarce masz ustawione domyślne kodowanie stron www nie zawierających deklaracji kodowania jako ISO­-8859-1 lub Windows­-1252 względnie używasz przestarzałej przeglądarki ustawionej na sztywno na kodowanie ISO­-8859-1 lub Windows­-1252 (i być może systemu operacyjnego w jakiejś wersji zachodnioeuropejskiej). Przełącz ręcznie kodowanie na ISO­-8859-2 (w razie potrzeby patrz strona z instrukcją konfiguracji i użytkowania przeglądarek www link prowadzi do podstrony) i powinnaś lub powinieneś zobaczyć taki wzór, jak powyżej. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO­-8859-2.
Widac troche polskich liter, w tym ostatnia to a z ogonkiem, i troche krzakowJeżeli po pierwszym załadowaniu widzisz znaki w ten sposób, to znaczy, że w przeglądarce masz ustawione domyślne kodowanie stron www nie zawierających deklaracji kodowania jako Windows­-1250 lub używasz przestarzałej przeglądarki (i systemu Windows w jakiejś wersji środkowoeuropejskiej). Przełącz ręcznie kodowanie na ISO­-8859-2 (w razie potrzeby patrz strona z instrukcją konfiguracji i użytkowania przeglądarek www link prowadzi do podstrony) i powinnaś lub powinieneś zobaczyć taki wzór, jak na samej górze;. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO­-8859-2.
Widac puste klatki
Widac znaki zastepcze
Widac znaki zapytania
Jeżeli po pierwszym załadowaniu widzisz znaki w jeden z pokazanych sposobów, to znaczy, że w przeglądarce masz ustawione traktowanie tej strony jako kodowanej UTF-8, US­-ASCII lub w jakimś innym kodowaniu, dla którego brak znaków w czcionkach wybranych do wyświetlania stron www, używasz bardzo przestarzałej przeglądarki lub masz bardzo poważny problem z konfiguracją systemu (błędna obsługa lub całkowity brak obsługi znaków z górnego zakresu ASCII). Przełącz ręcznie kodowanie na ISO­-8859-2 (w razie potrzeby patrz strona z instrukcją konfiguracji i użytkowania przeglądarek www link prowadzi do podstrony) i powinnaś lub powinieneś zobaczyć pierwszy wzór (na górze). W przypadku braku zmiany sposobu wyświetlania znaków możesz uznać, że Twoja przeglądarka nie da się skonfigurować, w przypadku poprawnego wyświetlenia znaków 8-bitowych wygląda, że po prostu masz wybrane jakieś inne kodowanie domyślne (inne niż ISO­-8859-1 lub ISO­-8859-2) dla stron bez deklaracji charsetu. 100% pewność będziesz miał(a) po sprawdzeniu obsługi strony kodowanej w unikodziestrony kodowanej w ISO­-8859-2.

Ogonki na stronach internetowych link prowadzi do podstrony – więcej o konfiguracji przeglądarek www

Po prawidłowej konfiguracji strona ta wyświetla się prawidłowo w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych:
Windows 2000 SP4 English:
Internet Explorer 6 SP1, Mozilla Firefox 1.0 – 1.0.7, 1.5 – 1.5.0.10 i 2.0 – 2.0.0.4, Opera 6 – 9.21, Lynx 2.82 – 2.8.5rel.1,
Knoppix Linux (jądro 2.6.12, KDE 3.4.1):
Konqueror, Mozilla Firefox 1.06 i Lynx 2.8.5rel.1
Windows 95 OSR 2.1 English:
Firefox 1.5.0.4 i Opera 6.x i 8.54.

licznik