Str. główna i mapa serwisu, str. główna działu

HTML a CHM

Tworząc pliki HTML pomocy należy pamiętać o kilku rzeczach:

 1. CHM to zbiór plików HTML poddanych kompresji i archiwizacji. Będą one w locie rozpakowywane i pokazywane z użyciem silnika Internet Explorera. Z tego powodu niezbędne jest nie tylko zapewnienie zgodności ze standardem (aby zapobiec problemom w przyszłości, gdyby MS wycofał z IE obsługę pewnych swoich niestandardowych rozwiązań), ale i upewnienie się, że strony będą wyglądać poprawnie w IE. Nie stosować standardu XHTML, należy pozostać przy HTML 4.01.
 2. Strony z treścią pod względem znaków narodowych są obsługiwane jak wszystkie inne strony www. Mogą być kodowane w dowolnym charsecie obsługiwanym przez IE, w tym UTF-8, mogą też używać wszelkich encji (symbolicznych, numerycznych dziesiętnych i numerycznych szesnastkowych). W przypadku stosowania znaków w postaci 8-bitowej należy pamiętać o obowiązkowym umieszczeniu deklaracji charsetu w nagłówku. Nigdy nie domniemywać, że IE zastosuje domyślne kodowanie (ISO-8859-1 dla HTML, UTF-8 dla XHTML). Nigdy nie zakładać, że u oglądającego na pewno IE jest ustawiony na domyślne wyświetlanie stron www w kodowaniu ISO-8859-2 ani (tym bardziej) Windows-1250. Z uwagi na brak obsługi XHTML przez IE deklaracja charsetu w prologu XHTML:
  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
  nie będzie zrozumiana. Konieczna jest linia
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
  między znacznikami <title> i </title> (oczywiście deklarowany charset musi być zgodny z użytym; wydaje się, że wyjątkowo nie sprawi problemów stosowanie kodowania Windows-1250 czy też innych kodowań Windows).
 3. Spis treści i skorowidz są inaczej obsługiwane. Znaki narodowe na tych stronach muszą być kodowane w kodowaniu Windows. IE wyświetlając te strony ignoruje deklarację charsetu – na etapie kompilacji wybiera się język pomocy i na tej podstawie wybierana jest strona kodowa czcionki użyta do wyświetlenia znaków narodowych w spisie treści i skorowidzu, przez co należy pamiętać o sprawdzeniu i ewentualnym ustawieniu właściwego języka:

  Na stronach tych IE nie potrafi pokazać na nich znaków reprezentowanych przez encje unikodowe (od &#256;/&#x100; wzwyż). Strony te zwykle tworzone są przez edytor MS plików pomocy CHM i co dziwne używają encji symbolicznych znaków ISO-8859-1 wyświetlanych z użyciem symulowanej czcionki 8-bitowej, co w przypadku języków innych niż zachodnioeuropejskie jest technicznie nieprawidłowe, wysoce niestandardowe i grozi problemami w przyszłości, gdyby MS zdecydował się na wprowadzenie zmian w obsłudze plików CHM (np. prawidłowej obsługi znaków narodowych w tych plikach). Z opisanych powodów polskie litery w tych plikach mogą być zakodowane w Windows-1250 i wówczas w kompilatorze należy wybrać język polski (działa też albański, chorwacki, czeski, rumuński, serbski /alfabet łaciński/, słowacki, słoweński i węgierski), teoretycznie mogą też być zakodowane w Windows-1257 i wówczas należy wybrać tam estoński, litewski albo łotewski (ale po co). Zalecałbym poprawienie tych plików zarówno jeżeli chodzi o kodowanie znaków (postać 8-bitowa będzie pokazana tak samo prawidłowo i będzie gwarantować poprawne działanie też w przyszłości), jak i pod względem zgodności ze standardem HTML 4.01.
 4. IE nie obsługuje kodowania ISO-8859-16, a wersje wcześniejsze od IE6 SP2 nie obsługują kodowania ISO-8859-13, więc mimo tego, że zawierają one polskie litery, należy się upewnić, że pliki pomocy nie są przypadkiem zapisywane w jednym z tych kodowań.

Inne uwagi, niezwiązane z polskimi literami i innymi znakami narodowymi i specjalnymi, ale też ważne:

licznik

© Marcin Frankowski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie tekstu lub grafiki do jakichkolwiek celów innych niż prywatne oglądanie wymaga pisemnego pozwolenia autora.